Від «Малороссийских песен» до української свідомості: інтелектуальна революція 1827 року

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30840/2413-7065.2(75).2020.204712

Ключові слова:

спільнотна ідентичність, українознавство, усна словесність, інтелектуальна революція, світоглядний імператив, українська свідомість, територіальна соборність, культурно-історичний контекст

Анотація

Вихід у 1827 р. збірки «Малороссийские песни, изданные М. Максимовичем» став подією, яка спричинила до революційних змін у поступі українського визвольно-національного руху першої третини XІX ст. Передмова до цієї книги, яка окреслилася як маніфестом українського романтизму, так і першою декларацією опертого на домінанту «всестанової народності» українознавства, стала точкою відліку для процесів нової концептуалізації спільнотної ідентичності українців. Важливими в утвердженні нової методологічної парадигмальності комплексу наук про Україну та українство стали також дві наступні Максимовичеві збірки – «Украинские народные песни» та «Сборник украинских песен»: у цілокупності їхніх метадискурсивних модальностей розгорталося становлення ідеологічних моделей не малоросійської, а вже справді української свідомості, зорієнтованої на «горизонт» світоглядних імперативів народної словесності.
Наслідком цих ідеологічних трансформацій вперше постає справді масовий рух української інтелігенції, яка починає координувати свої зусилля довкола практик та теоретичних модальностей спільної загальнонаціональної справи – збирання українських пісень. Стрімко починають змінюватися уявлення про соціальну «природу» українства як окремішньої етнічної спільноти: розподіл, з одного боку, на шляхту й козацтво та, з другого – позбавлене політичної суб’єктності селянство більше не сприймається за аксіоматичний. З’ясування того, що одні й ті ж пісні лунають на всьому обширі української етнографічної території, зумовлює появу перших новочасних концепцій територіальної соборності народу; формується також і оперте на етос та історіософію героїчно-пісенного епосу нове розуміння історії України. Попри те, що в доробку М. Максимовича цілісність імперії не піддавалася сумніву, об’єктивно ідеї та стратегії концептуалізованої ним українознавчої школи мали революційний характер, суттєво вплинувши на процеси формування спільнотної ідентичності українців.

Біографія автора

Oleksandr Khomenko, Науково-дослідний інститут українознавства

Олександр Хоменко

кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу української філології НДІУ

Посилання

ANDERSON, B. (2001). Imaginary Communities: Contemplations on the Origin and Propagation of Nationalism. Kyiv: Krytyka, 272 р. [in Ukr.]

BILETSKYI, O. (1965). Pre-October Ukrainian Literary Studies: Ways of Development. Collected Works in Five Volumes. Vol. 2. Kyiv: Naukova dumka, pp. 72–110.[in Ukr.]

BROK, P. (2007). Ivan Vahylevych (1811–1866) and the Ukrainian National Identity. In: Markian Shashkevych in the West. Wіnnіpeg: M. Shashkevych Іnstitute-Reserve, рp. 60–92. [in Ukr.]

HІRTS, K. (2001). A “Rich Description”: In Search of an Interpretive Theory of Culture. In: Interpreting Cultures: Selected Essays. Kyiv: Dukh і Lіtera, рp. 9–42. [in Ukr.]

GOGOL, N. (1835). About Little Russian Songs. In: Arabesques. Miscellaneous Works by N. Gogol. Saint Petersburg: V tipografii vdovy Plyushar s synom, рp. 99–117. [in Rus.]

HRUSHEVSKY, М. (1930). Ethnographic Work by Kostomarov. In: Ethnographic Works by Kostomarov. Kyiv: DVU, pp. VІ– XXІV. [in Ukr.]

HRUSHEVSKY, М. (1996). “Little Russian Songs” by Mykhailo Maksymovych and Their Role in the Development of Ukrainian Studies. Narodna tvorchist ta etnohrafiia (Folk Art and Ethnography), (5–6), рp. 27–39. [in Ukr.]

DOROSHENKO, D. (1993). The Development of Ukrainian Studies as a Science in the 19th – Early 20th Century and Its Achievements. In: Ukrainian Culture. Lectures Edited by Dmytro Antonovych. Kyiv: Lybid, pp. 26–39. [in Ukr.]

ZINCHENKO, A. (2015). Ukrainian Community as an Object of Ukrainian Studies: The Essence and Sociocultural Dynamics. Ukrainoznavstvo (Ukrainian Studies), Vol. 2 (55). Kyiv: RIUS, рp. 12–22. [in Ukr.]

ZINCHENKO, A. (2015). Ukrainian Nobility, the Cossacks and the Petty Bourgeoisie of Sloboda Ukraine and Hetmanate in the Defense of the Traditional Administrative-Legal System (the 1760s). Ukrainoznavstvo (Ukrainian Studies), Vol. 1 (54). Kyiv: RIUS, рp. 81–91. [in Ukr.]

KYRCHIV, R. (2006). Manifesto of the Ukrainian Folklore. Narodna tvorchist ta etnohrafiia (Folk Art and Ethnography), Vol. 3. Kyiv, рp. 53–60. [in Ukr.]

KOSTOMAROV, N. (1989). Historical Works. Autobiography. Kyiv: Kyiv University Publishing, 736 р. [in Rus.]

KULISH, P. (2005). The Story of the Ukrainian People: My Life. The Small-Village Philosophy and the Poetry Remote from the World. Kyiv: Ukrainskyi Svit Journal, 384 р. [in Ukr.]

MAKSIMOVICH, M. (1827). Foreword. In: Little Russian Songs Published by M. Maksimovich. Moscow: V Tipografii Avgusta Semena, рp. І–XXXVІ. [in Rus.]

MAKSIMOVICH, M. (1827). Little Russian Songs Published by M. Maksimovich. Moscow: V Tipografii Avgusta Semena, XXXVІ + 234 + 9 р. [in Rus.]

Folk Songs Recorded by Nikolai Gogol. (1985). Kyiv: Muzychna Ukraina, 202 р. [in Ukr.]

REMI, Y. (2001). Relations between Ukraine and Russia in the Works by Mikhail Maksimovich in the 1850s and 1860s. Etnichna istoriia narodiv Yevropy (Ethnic History of European Nations), (9), рp. 60–64. [in Rus.]

A Collection of Ukrainian Songs Published by Mikhail Maksimovich. (1849). Part I. Kyiv: V Tipografii Feofila Gliksberga, 117 р. [in Rus.]

SUMTSOV, N. (1892). Modern Little Russian Ethnography. Kievskaya starina (Kyiv Antiquities), (1), рp. 1–10. [in Rus.]

Ukrainian Folk Songs Published by Mikhail Maksimovich. (1834). Part I. Moscow: V Universitetskoy Tipografii, XІІ+180 р. [in Rus.]

TSERTELIEV, M. (1996). About Old Little Russian Songs. In: The History of Ukrainian Literary Criticism and Literary Studies. A Reader. In Three Books. Book 1. Kyiv: Lybid, рp. 57–62. [in Ukr.]

SHEVCHENKO, T. (2003). Irzhavets. In: Collected Works in Six Volumes. [online] Vol. 2. Аvailable at: http://litopys.org.ua/ [in Ukr.]

SHEVCHENKO, T. (1840). Kobzar. Saint Petersburg: V Tipografii Ye. Fishera, 115 р. [in Rus.]

SHEVCHENKO, T. (2003). The Dream (A Comedy). In: Collected Works in Six Volumes. [online] Vol. 1. Аvailable at: http://litopys.org.ua/ [in Ukr.]

SHENROK, V. (1901). P. Kulish (A Short Biography). Kievskaya starina (Kyiv Antiquities), (2), рp. 153–179. [in Rus.]

SHPORLIUK, R. (2004). Creation of Modern Ukraine: The Western Dimension. Krytyka, Vol. 7–8, рp. 16–28. [in Ukr.]

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Українознавство в сучасній гуманітаристиці