Роль «руської мови» в релігійному житті України першої половини XVII ст. (за вступом Касіяна Саковича до твору «Desiderosus»)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30840/2413-7065.4(77).2020.218073

Ключові слова:

історія повсякдення, Православна Церква, народна мова, польська мова, церковнослов’янська мова, грецька мова, Касіян Сакович

Анотація

Статтю присвячено ролі «руської» народної мови в релігійному житті українського народу першої половини XVII ст. В основу дослідження покладено бачення згаданої проблеми письменником-полемістом Касіяном Саковичем, котрий виклав свою позицію у вступі до твору «Desiderosus» 1625 р. Актуальність теми полягає у зв’язку націєтворення європейських народів з проникненням національних мов у їхнє релігійне життя й перекладом Біблії.

На основі вступу Касіяна Саковича до польського видання книги «Desiderosus», яке він опублікував, установлено підходи автора до визначення ролі «руської мови» в релігійному житті Русі (України та Білорусі). Передусім зроблено загальний огляд «мовної дискусії» XVI – початку XVII ст., пов’язаної з виходом у світ Біблії Франциска Скорини, Заблудівського Євангелія, а також на основі творів Івана Вишенського й Антонія Селяви. Було відзначено, що попит на переклади Св. Письма «руською мовою» в суспільстві існував. Проте представники консервативних кіл православного та унійного духовенства насторожено ставилися до народної мови, яку пов’язували з єресями й замахом на сакральну церковнослов’янську традицію.

Звернено увагу на те, що Касіян Сакович з метою релігійного виховання вірних та фахової підготовки духовенства вважав за необхідне перекласти твори Отців Східної Церкви простою народною мовою. Він також порушив питання про глибше ознайомлення православного суспільства з релігійним спадком Римо-Католицької Церкви. Було підкреслено, що визнання необхідності підвищити статус «руської мови» не мало ознак «мовного шовінізму». Касіян Сакович вважав, що релігійне життя в Україні має розвиватися на основі позитивного досвіду християнської культури Сходу та Заходу. Тож православні в духовному житті потребуватимуть не лише рідної мови, але й мов церковнослов’янської, польської, грецької та латинської. Особливо це стосувалося проповідників, якість діяльності котрих була прямо пов’язана з рівнем освіти.

Біографія автора

Mykhailo Dovbyshchenko, Науково-дослідний інститут українознавства

Михайло Довбищенко

доктор історичних наук, доцент, старший науковий співробітник відділу історичних пам’яток НДІУ

Посилання

Archives of Southwestern Russia, Issued by the Commission for the Analysis of Ancient Acts under the Governor-General of Kyiv, Podillia, and Volhynia. (1914), Part 1, Vol. VIII (1), 798 p. [in Rus.]

HRUSHEVSKY, M. (1995). History of Ukraine-Rus, Vol. 4. Kyiv: Naukova dumka, 674 p. [in Ukr.]

Didactic Gospel. Zabludov: Grigoriy Khodkevich. (1569), 408 p. [in Rus.]

ISAIEVYCH, Ya. (1983). First Printer Ivan Fedorov and the Emergence of Typography in Ukraine. Lviv: Vyshcha shkola, 156 p. [in Ukr.]

ISICHENKO, I. (2017). The War of Baroque Metaphors. “Stone” by Petro Mohyla vs “Spyglass” by Cassian Sakowicz. Kharkiv: Akta, 348 p. [in Ukr.]

KULISH, P. (1874). History of the Unification of Rus, Vol. 1. Saint Petersburg: Obshchestvennaya polza, 319 p. [in Rus.]

MOZER, M. (2018). History of the Ukrainian Language. Kyiv, 29 p. [in Ukr.]

NEMIROVSKIY, Ye. (1985). Ivan Fedorov. Moscow: Nauka, 320 p. [in Rus.]

OHIIENKO, I. (1930). Ukrainian Literary Language of the 16th Century and Ukrainian Krekhiv Apostle, Vol. 1. Warsaw: Drukarnia synodalna, 520 p. [in Ukr.]

SARAPIN, O. (2018). On the Confessional Identity of Francysk Skaryna. SOFIIA. Humanitarno-relihiieznavchyi visnyk (SOFIA. Humanities and Religious Studies Bulletin), (2 (11)), pp. 35–40. [in Ukr.]

FRANKO, I. (1898). The Forgotten Ukrainian Poet of the 17th Century. Zapysky Naukovoho tovarystva imeni Shevchenka (T. Shevchenko Scientific Society Proceedings), 22, pp. 1–16. [in Ukr.]

CHAPLENKO, V. (1955). Ukrainian Literary Language of the 17th Century – 1917, Its Emergence and Development. New York: Ukrainian Technical Institute Press, 328 p. [in Ukr.]

SAKOWICZ, C. (1625). “Desiderosus”, or a Way to the God’s Love and an Excellent Christian Life. Krakow: Andrzej Piotrkowczyk, 316 p. [in Pol.]

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Історичні студії