№ 4(77) (2020)

DOI: https://doi.org/10.30840/2413-7065.4(77).2020

Зміст

Історичні студії

Шляхетський рід Хрінницьких у приватному й публічному житті ранньомодерної Волині PDF
Iryna Voronchuk 8-20
Роль «руської мови» в релігійному житті України першої половини XVII ст. (за вступом Касіяна Саковича до твору «Desiderosus») PDF
Mykhailo Dovbyshchenko 21-32
«…Оперезалися рушниками…»: незвичний обряд покозачення в роки Хмельниччини з погляду християнської теології PDF
Mykola Vysotin 33-43
Могила богданівців на Замковій горі: історія, трагедія, пам’ять
Oleksandr Khomenko 44-65
Ставлення українського й польського політичного істеблішменту до військово-політичного союзу 1920 р. PDF
Iryna Krasnodemska 66-88
Умови формування та діяльності 25-тисячників як «ударної» мобілізаційної групи під час вчинення геноциду українців 1932–1933 рр. PDF
Olesia Stasiuk 89-101
Історія створення та діяльності Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини на шпальтах газети «Вісник Переяславщини» PDF
Olena Zham 102-110

Військова історія

Військова, дипломатична і культурно-освітня діяльність генерал-хорунжого армії УНР О. Пилькевича в спогадах сучасників та українській історіографії PDF
Serhii Hubskyi 111-123

Філософські проблеми українознавства

Гносеологія київської філософської школи: започаткування та утвердження світоглядно-раціоналістичної парадигми наукового пізнання PDF
Valentyn Krysachenko 124-142

Гуманітарні виклики ХХІ ст.

Українська ідентичність і національна безпека у викликах сьогодення PDF
Tetiana Bevz 143-158
Радянська ідентичність у соціо- та етнокультурному просторі сучасної України PDF
Oksana Semenova 159-169

Освіта

Українознавчі пріоритети формування національно-культурної ідентичності учнівської молоді PDF
Olena Hazizova 170-182

Українська національна культура

Консолідуючий потенціал етнокультурних традицій в українському зарубіжжі PDF
Liudmyla Sorochuk 183-190

Україна і світ

Об’єднання бувших вояків українців у Великій Британії (ОБВУ) як чинник промоції в Європі українського питання PDF
Mykola Tymoshyk 192-208

Рецензії, презентації

XXIII Всеукраїнська науково-практична конференція «Українознавство в системі національної освіти, науки, гуманітарної політики держави» (НДІУ, м. Київ) PDF
Yurii Fihurnyi, Oleh Chyrkov 209-215
Сучасні індоарійські студії у дослідженні проблем східноєвропейської етнічної історії PDF
Serhii Nalyvaiko 216-231