Шляхетський рід Хрінницьких у приватному й публічному житті ранньомодерної Волині

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30840/2413-7065.4(77).2020.218582

Ключові слова:

шляхетський рід, Хрінницькі, батько, матір, діти, матримоніальні пов’язання, маєтність, підсудок, суддя, публічна діяльність

Анотація

У статті з’ясовується історія шляхетського роду Хрінницьких, який поступово протягом XVI – першої половини XVII ст. переходить із числа рядової дрібної непомітної волинської шляхти до статусу найвпливовіших родів, які відігравали важливу роль у політичному, воєнному та публічному житті волинського соціуму. Історіографічний огляд праць польських генеалогів, які залучають до польської шляхти й українську, засвідчує недостатність інформації про цей рід та деякі помилки, які завдяки документальним джерелам вдалося виправити.

На підставі документального матеріалу встановлено перші когорти роду, відновлено матримоніальні зв’язки та родинну структуру окремих його сімей. Виділяється діяльність окремих представників роду, які обіймали важливі місцеві уряди в тогочасному соціумі. З’ясовується, що вивищення цілого Хрінницького Дому серед волинського шляхетського загалу починається з Михайла Сватковича, який завдяки вигідним шлюбним зв’язкам породичався із впливовими волинськими родами Семашків і Русинів Берестецьких, які вже на той час обіймали важливі земські уряди. Значного впливу в шляхетському середовищі досягає син Михайла Сватковича Іван Михайлович, який протягом тривалого часу (майже 46 років) обіймав уряди спершу земського луцького підсудка, а потім і судді цього суду. Аналізується публічна діяльність членів роду, зокрема їх участь у суспільно-релігійній боротьбі, пов’язаній із суттєвими змінами, що відбуваються у внутрішньому житті Речі Посполитої, зокрема й на Волині. Показано участь Хрінницьких у боротьбі проти запровадження Берестейської унії, їх діяльність у заснуванні братств та воєнних виправах.

Розглядається майновий стан роду протягом XVI – першої половини XVII ст. На документальному матеріалі доводиться, що члени роду, обіймаючи важливі земські уряди, починають збагачуватися й активно придбавають маєтки. Значні земельні володіння приносили їм і вигідні шлюбні партії з представницями/представниками князівських і магнатських родів. Все це сприяло переходу роду з числа дрібного шляхетського загалу до групи небагатьох впливових магнатських родів.

Біографія автора

Iryna Voronchuk, Науково-дослідний інститут українознавства

Ірина Ворончук

доктор історичних наук, доцент, завідувачка відділу історичних пам’яток НДІУ

Посилання

The Population of Southwestern Russia from the Middle of the 13th to the Middle of the 15th Century, Part VII, Vol. I of The Archives of Southwestern Russia, Published by the Temporary Commission for the Study of Ancient Acts under the Governor-General of Kiev, Podillia, and Volhynia. (1890). Kyiv: N. T. Korchak-Novitsky’s Printing House, II + 210+644 p. [in Rus.]

Acts on Landownership in Southwestern Russia in the 15th–18th Centuries, Part VIII, Vol. IV of The Archives of Southwestern Russia, Published by the Temporary Commission for the Study of Ancient Acts under the Governor-General of Kiev, Podillia, and Volhynia. (1907). Kyiv: S. V. Kulzhenko’s Printing House, 224+451+66+XX p. [in Rus.]

Acts on Marital Law and Everyday Family Life in Southwestern Russia in the 16th–17th Centuries, Part VIII, Vol. III of The Archives of Southwestern Russia, Published by the Temporary Commission for the Study of Ancient Acts under the Governor-General of Kiev, Podillia, and Volhynia. (1909). Kyiv: N. T. Korchak-Novitsky’s Printing House of the Imperial University of St. Vladimir, 1909, 120+708+XXX p. [in Rus.]

Acts on Landownership in Southwestern Russia in the 15th–18th Centuries, Part VIII, Vol. VI of The Archives of Southwestern Russia, Published by the Temporary Commission for the Study of Ancient Acts under the Governor-General of Kiev, Podillia, and Volhynia. (1911). Kyiv: S. V. Kulzhenko’s Printing House, 113+435+48+XXIV p. [in Rus.]

BEVZO, O. (1971). Lviv Chronicle and Ostroh Chronicler. A Study of Sources, ed. 2. Kyiv: Naukova dumka, 198 p. [in Ukr.]

VORONCHUK, I. (2009). The Genealogies of the Volhynian Nobility in the 16th – First Half of the 17th Centuries: The Reconstruction of Family Structures (Methodology, Methods, Sources). Kyiv: Vyshcha Shkola, 511 p. [in Ukr.]

VORONCHUK, I. (1999). The Role of M. Vladymyrskyi-Budanov in the Development of the Ukrainian Archaeografic Tradition and Archival Practices. In: Arkhivoznavstvo. Arkheohrafiia. Dzhereloznavstvo. Mizhvidomchyi zbirnyk naukovykh prats. Vyp. 1. Arkhiv i osoba. (Archives and Individuals, Vol. 1 of Archival Studies. Archeography. Source Studies. Interdepartmental Collection of Scientific Works). Kyiv, pp. 111–121. [in Ukr.]

ZHURBA, O. (1993). Kyiv Archaeographic Commission. 1843–1921. An Essay on History and Activities. Kyiv: Naukova dumka, 186 p. [in Ukr.]

The History of Cities and Villages of the UkrSSR. Rivne Region. (1973). Kyiv: Ukrainian Soviet Encyclopedia of the Academy of Sciences of the UkrSSR, 640 p. [in Ukr.]

Books No. 1–11 (1568–1598), Vol. 1 of Land Court of Kremenets. Inventories of Court Books. (1959). Kyiv: MIA USSR Press, 255 p. [in Ukr.]

KRYKUN, M. (1994). Land Offices in Ukraine in the 15th–18th Centuries. In: Papers of the History and Philosophy Section, Vol. CCXXVIII of Notes of the Shevchenko Scientific Society. Lviv, pp. 65–122. [in Ukr.]

KRYMSKYI, A. (1996). The History of Turkey, 2nd ed. Kyiv-Lviv: Olir, 287 p. [in Ukr.]

KRAVCHENKO, V., comp., (2005). Revisions of Ukrainian Fortresses in 1545, Book 561 of The Lithuanian Metrica. Kyiv: Prostir-M LLC, 597 p. [in Ukr.]

Census of the Lithuanian Army, Unit 1. Part 3 of The Lithuanian Metrica, Vol. 33 of Russian Historical Library in 39 Volumes. (1915). Petrograd, 1378 p. [in Rus.]

BORIAK, H., comp., et al. (2002). The Ruthenian (Volhynian) Metrica. Registers of Polish Crown Chancery Documents Addressed to Ukrainian Lands (Volhynia, Kyiv, Bratslav, and Chernihiv Voivodeships) 1569–1673. Kyiv, 984 p. [in Ukr.]

VORONCHUK, I., ed. (2014). Volhynia in the 16th Century, Vol. 1 of Ukrainian Everyday Life in the Early Modern Period. Collected Documents. Kyiv: Feniks, 739 p. [in Ukr.]

19th Century – the 1930s, Vol. 1 of Ukrainian Archivists. A Biobibliographic Reference Book. (1999). Kyiv, 368 p. [in Ukr.]

Central State Historical Archives of Ukraine in Kyiv. [in Ukr.]

YAKOVENKO, N. (2008). The Ukrainian Nobility from the End of the 14th to the Middle of the 17th Century. In: Volhynia and Central Ukraine. 2nd ed., rev. and suppl. Kyiv: Krytyka, 470 p. [in Ukr.]

Bielski M. Kronika. Sanok, 1856. T. III. 1223–1279+LXXV s.

BONIECKI, A. (1887). Family Lines in the Grand Duchy of Lithuania in the 15th and 16th Centuries. Warsaw, 425 p. [in Pol.]

BONIECKI, A. (1900). Polish Coats of Arms. Vol. III. Warsaw: Warsaw JS Artistic and Publishing Society, 406 p. [in Pol.]

General Encyclopedia. (1865). Vol. XX. Warsaw: S. Orgelbrand’s Bookshop and Publishing House, 984+XIII p. [in Pol.]

PAPROCKI, B., comp., (1584). Coats of Arms of the Polish Knighthood: in 5 Books. Krakow, 923 p. [in Pol.]

(1479–1491), Book No. 4 of The Lithuanian Metrica. (2004). Vilnius, 285 p. [in Ukr.]

(1528), Book No. 523 of The Lithuanian Metrica. (2006). Vilnius: LII Leidykla, 274 p. [in Ukr.]

(1547), Book No. 22 of The Lithuanian Metrica. (2010). Vilnius: LII Leidykla, XVI+174 p. [in Ukr.]

NIESIECKI, K. (1839). Polish Coats of Arms. Lipsk: Breitkopf and Hærter Publishing House, 479 p. [in Pol.]

ORZELSKI, S. (1856). History of Poland 1572–1575. Vol. II. Saint Petersburg: Published by B. M. Wolff, 336 p. [in Pol.]

Polish Encyclopedia of Nobility. (1936). Vol. IV. Warsaw: Institute of Historical Culture Press, 380 p. [in Pol.]

STRYJKOWSKI, M. (1846). The Chronicle of Poland, Lithuania, Żmódz, and All Rus. Vol. II. Warsaw: Published by G.L. Glüsksverg, 568 p. [in Pol.]

URUSKI, S. (1905). Bron–Czeko, Vol. II of A Family. Coats of Arms of the Polish Nobility. Warsaw. [in Pol.]

From the Year of 1550 till the Year of 1609, Vol. 2 of Volumes of Laws. (1859). Saint Petersburg, 482+XIII p. [in Pol.]

Historical Sources. (1890). Vol. XIX: Poland of the 16th Century with Regard To Geography and Statistics; Vol.VIII: Ruthenian Lands, Volhynia, and Podillia. Warsaw. [in Pol.]

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Історичні студії