Гносеологія київської філософської школи: започаткування та утвердження світоглядно-раціоналістичної парадигми наукового пізнання

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30840/2413-7065.4(77).2020.217709

Ключові слова:

українська філософія, Київська філософська школа, наукове пізнання, світоглядно-раціоналістична парадигма, І.В. Бичко, П.В. Копнін, С.Б. Кримський, М.В. Попович, В.І. Шинкарук

Анотація

Дослідження присвячено аналізу витоків, сутності, наукового та культурного значення феномену Київської філософської школи. Наприкінці 50-х – протягом 60-х років XX ст.  в Україні склалися відносно сприятливі умови для розгортання оригінального напрямку філософських досліджень у сфері логіки наукового пізнання, наслідком чого стало формулювання світоглядно-раціоналістичної концепції побудови наукових теорій та отримання достовірного верифікованого знання. Враховуючи вплив здобутків цієї школи на освітню та дослідницьку практику, можна вести мову про парадигмальний статус даного узагальнення внаслідок набуття ним потужного соціокультурного звучання. Тим самим українська наука отримала логіко-методологічні орієнтири щодо етапності та процесуальності наукового пошуку, значення в ньому різних форм організації знання, зокрема ідеї, проблеми, гіпотези, концепції, теорії і в підсумку – систематизованого  знання щодо певного об’єкта у вигляді нормативної науки. Здобутки Київської філософської школи істотно сприяли формуванню стилю наукового мислення, спростовуючи неспроможність задекларованої офіційною марксистською філософією методології науки з її догматичними регулятивами процесу пізнання у вигляді принципу партійності. Основними осередками продукування ідей світоглядно-раціоналістичної філософії були Київський державний університет імені Тараса Шевченка та Інститут філософії АН УРСР, а найвідомішими представниками – П. Копнін, В. Шинкарук, М. Попович, С. Кримський та І. Бичко.

Біографія автора

Valentyn Krysachenko, Науково-дослідний інститут українознавства

Валентин Крисаченко

доктор філософських наук, професор, завідувач відділу військово-патріотичного виховання НДІУ

Посилання

ASMUS, V. (2000). Philosophy at Kyiv University in 1914–1920 (from student memoirs). Chronicles 2000, Vol. 39–40. Kyiv, pp. 586–605. [in Ukr.]

BYCHKO, I. (2003). Nine Theses on Freedom. Filosofsko-antropolohichni studii 2003 (Philosophical and Anthropological Studies). Kyiv: Stylos, pp. 4–22. [in Ukr.]

YOLON, P. (2009). Pavlo Kopnin and Ukrainian Philosophical Thought. Filosofska dumka (Philosophical Thought), (3), pp. 53–70. [in Ukr.]

YOLON, P. (2015). “Kyiv Philosophical School” as a Phenomenon. Filosofska dumka (Philosophical Thought), (3), pp. 77–89. [in Ukr.]

Kyiv Philosophical School in Ukrainian State-Building and Culture: Anniversary Readings Dedicated to the 70th Birth Anniversary of Volodymyr Shynkaruk. A Program. (Apr. 28–29, 1998). Pereyaslav-Khmelnytsky H. Skovoroda State Pedagogical Institute, 4 p. [author’s archive]. [in Ukr.]

Kyiv Philosophical School in Ukrainian State-Building and Culture. Second Readings. A Program. (June 29–30, 2000). Pereyaslav-Khmelnytsky H. Skovoroda State Pedagogical Institute, 4 p. [author’s archive]. [in Ukr.]

KONVERSKYI, A., ed., BYCHKO, I., OHORODNYK, I. (2005). Philosophical Thought at Kyiv University: History and Modernity. Kyiv: Tsentr navchalnoi literatury, 336 p. [in Ukr.]

KOPNIN, P., SHYNKARUK, V., ed., (1961). Dialectics as Logic. Kyiv: Kyiv University Press, 448 p. [in Rus.]

KOPNIN, P. (1979). Epistemological and Logical Foundations of Science. Moscow: Mysl, 568 p. [in Rus.]

KRYMSKYI, S. (1958). On the Genesis of Forms of Thinking. Naukovi zapysky Instytutu filosofii AN URSR (Scientific Notes of the Institute of Philosophy of the UkrSSR Academy of Sciences), Vol. 4. Kyiv: UkrSSR Academy of Sciences Press, pp. 37–68. [in Rus.]

KRYMSKYI, S. (1961). The Genesis of Forms and Laws of Thinking. Kyiv: UkrSSR Academy of Sciences Press, 124 p. [in Rus.]

KRYMSKYI, S. (2003). Inquiries for Philosophical Meanings. Kyiv: PARAPAN, 240 p. [in. Rus.]

LUKASHCHUK, O., MELISHKEVYCH, L., comps., (2010). Serhii Krymskyi. A Biobibliographical Index. Kyiv, 36 p. [in Rus.]

KRYSACHENKO, V. (2011). Development of Philosophy of Science in Ukraine in the Second Half of the 20th Century. Ukrainoznavstvo (Ukrainian Studies), Vol. 1 (38), pp. 117–121. [in Ukr.]

On the Cult of Personality and Its Consequences. A Report of the First Secretary of the CPSU Central Committee Comrade N. Khrushchev to the 20th Congress of the Communist Party of the Soviet Union. February 25, 1956. In: A. YAKOVLEV, ed., (1991). Rehabilitation: Political Processes of the 1930s–1950s. Moscow: Politizdat, pp. 19–67. [in Rus.]

POPOVYCH, M. (1975). Philosophical Questions of Semantics. Kyiv: Naukova dumka, 300 p. [in Ukr.]

POPOVYCH, M. (1997). Rationality and Dimensions of Human Existence. Kyiv: Sfera, 290 p. [in Ukr.]

POPOVYCH, M. (2015). “Kyiv Philosophical School” as a Subject for Discussion. Filosofska dumka (Philosophical Thought), (3), pp. 6–9. [in Ukr.]

On the State and Directions of Philosophical Research [First Edition: The Communist Journal. (1979), (15)]. (1980). Filosofska dumka (Philosophical Thought), (1), pp. 3–16. [in Ukr.]

RYZHKO, V. (2001). Theory of Cognition Today: Has It Died, or Does It Have a New Renaissance? Filosofiia. Antropolohiia. Ekolohiia’2001 (Philosophy. Anthropology. Ecology 2001). Kyiv: Stylos, pp. 209–216. [in Ukr.]

SENOKOSOV, Yu. (1989). The Harsh Drama of the People: Researchers and Publicists about the Nature of Stalinism. Moscow: Politizdat, 512 p. [in Rus.]

LIAKH, V., PAZENOK, V. (1996). Modern Foreign Philosophy. Currents and Directions. A Reader: A Textbook. Kyiv: Vakler, 428 p. [in Ukr.]

TABACHKOVSKYI, V. (1996). Once Again about the Fate of the Creative Heritage of the 1960s’ Domestic Philosophers. Rozbudova derzhavy (State-Building), (3), pp. 37–40. [in Ukr.]

TABACHKOVSKYI, V. (2000). Scientism and Humanism in Modern Ukrainian Philosophy: Myroslav Popovych. Filosofsko-antroplohichni studii’2000. Yevropeiskyi vektor ta osnovni tsinnosti humanistyky. – Istyna. Pravda. Zhyttia (Philosophical and Anthropological Studies 2000. European Vector and Basic Values of Humanities. The Truth. The Life). Kyiv: Stylos, pp. 15–25. [in Ukr.]

TABACHKOVSKYI, V. (2001). Dialectics and Its Attraction for the Young Generation of the 1960s’ Philosophers (pondering on the degree of self-reflection of dialectics). Filosofsko-antroplohichni studii’2001. Rozum, svoboda ta doli dialektyky (Philosophical and Anthropological Studies 2001. Mind, Freedom, and the Fates of Dialectics). Kyiv: Stylos, pp. 53–71. [in Ukr.]

TABACHKOVSKYI, V. (2002). In Search of the Lost Time. Essays on the Creative Heritage of the 1960s’ Philosophers. Kyiv: PARAPAN, 300 p. [in Ukr.]

TABACHKOVSKYI, V. (2003). Ways of Freedom Yesterday and Today. Filosofsko-antroplohichni studii’2003 (Philosophical and Anthropological Studies 2003). Kyiv: Stylos, pp. 23–46. [in Ukr.]

SHYNKARUK, V., et al. (2000). Philosophical Anthropology: Existential Problems. Kyiv: Naukova dumka, 287 p. [in Ukr.]

KONVERSKYI, A. (2004). Faculty of Philosophy (Documents and Materials). Kyiv: Tsentr navchalnoi literatury, 319 p. [in Ukr.]

Philosophical Readings in Memory of Pavel Kopnin. (Oct. 3–4, 1997). A Program. Institute of Philosophy of the National Academy of Sciences of Ukraine, Taras Shevchenko University of Kyiv, 8 p. [author’s archive]. [in Ukr.]

SHYNKARUK, V. (2001). Dialectics: Traditional and New Approaches. Filosofsko-antroplohichni studii’2001. Rozum, svoboda ta doli dialektyky (Philosophical and Anthropological Studies’2001. Mind, Freedom, and the Fates of Dialectics). Kyiv: Stylos, pp. 43–52. [in Ukr.]

SHYNKARUK, V. (2003–2005). Selected Works: In 3 Vols., 4 Books. Kyiv: Ukrainian Center for Spiritual Culture. Vol. I, 392 p.; Vol. II, 528 p.; Vol. III, P. 1, 404 p., P. 2, 428 p. [in Ukr.]

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Філософські проблеми українознавства