Українознавчі пріоритети формування національно-культурної ідентичності учнівської молоді

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30840/2413-7065.4(77).2020.218698

Ключові слова:

українознавство, ідентичність, духовні цінності, національні ідентитети, українство, культуротворення, соціокультурні трансформації, освіта

Анотація

Дослідження зорієнтоване на визначення національних пріоритетів ціннісного наповнення сучасних освітніх практик в умовах гуманітарних викликів та загроз. Одним із головних завдань освітньої політики має стати формування в учнів та молоді національних суспільно-державних цінностей як ідейного підґрунтя української ідентичності.

За концептуальну основу до такого підходу варто взяти українознавство як систему наукового знання про Україну, українців, українськість, що розглядаються через практичний досвід культуротворення і спільнотного єднання. У сучасній системі освіти українознавство постає як інтегрований самостійний освітній предмет, що теоретично інтерпретує ідею українськості в різних галузях наукових знань й у різних навчальних дисциплінах – історії, літературі, етнопсихології, мові, географії тощо, та освітній напрям, який покликаний відповідати на сьогоденні гуманітарні та соціокультурні виклики, помножуючи науковий арсенал україноцентричних знань.

Актуалізується увага на сучасних методологічних підходах до викладання курсу «Українознавство» в закладах освіти України та за кордоном, а також залучення молоді до науково-пошукових українознавчих досліджень як важливого чинника реалізації компетентнісного підходу в умовах реалізації концепції Нової української школи.

Врахування національних ціннісно-смислових домінант у розробці законодавчих документів в освітньому середовищі спрямоване на формування патріотизму та утвердження загальнолюдських  культурних цінностей українського народу, в основу якої покладено ідеї зміцнення української державності як консолідуючого чинника розвитку суспільства.

Формування національно-культурних ідентитетів підростаючого покоління потребує міждисциплінарного українознавчого підходу, в умовах якого громадянство особи має неодмінно співдіяти з її культуротворчими засадами. Відтак у державі така особа представлятиметься не лише як громадянин, а й культуротворець. Тоді виникатиме усвідомлення держави як злагодженої дієвої системи врівноважувань творчих та суспільних (громадянських) взаємин.

Біографія автора

Olena Hazizova, Науково-дослідний інститут українознавства

Олена Газізова

кандидат історичних наук, завідувачка відділу освітніх технологій та популяризації українознавства НДІУ

Посилання

AVILOVA, O., DEREVIANCHENKO, N., KUZMENKO, R. Curriculum in Ukrainian Studies “The Land We Live in Is Called Ukraine” for the 8th–11th Graders of General Secondary Schools in Donetsk Region (town of Velyka Novosilka). [online] Available at: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-kursiv-za-viborom-fakultativiv [Accessed 15 Nov. 2020]. [in Ukr.]

BEKH, I. (2013). Identification in the Education and Development of Personality. Pedahohika i psykholhiia (Pedagogy and Psychology), (4 (81)), pp. 42–49. [in Ukr.]

BEKH, I., ZHURBA, K. (2017). The Concept of Forming Adolescents’ National and Cultural Identity in General Secondary Schools. Hirska shkola Ukrainskykh Karpat: naukove fakhove vydannia z pedahohichnykh nauk (Mountain School of the Ukrainian Carpathians: Professional Academic Pedagogical Journal), (16). Ivano-Frankivsk, pp. 24–27. [in Ukr.]

BOIKO, T., HAZIZOVA, O., CHYRKOV, O., BOIKO, S. (2019). Opening of the 12th International Ukrainian Studies Contest for General Secondary and High School Students of the 8th–11th Grades. Ukrainoznavstvo (Ukrainian Studies), Vol. 1 (70), pp. 205–215. [in Ukr.]

HOLOVAI, I. Curriculum of the Optional Course “Ukrainian Studies” for Students of the 9th Grade. [online] Available at: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-kursiv-za-viborom-fakultativiv [Accessed 15 Nov. 2020]. [in Ukr.]

Law of Ukraine “On Complete General Secondary Education” of 16.01.2020 No. 463-IX. [online] Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text [Accessed 15 Nov. 2020]. [in Ukr.]

KOZLOVETS, M. (2009). The Phenomenon of National Identity: Challenges of Globalization: A Monograph. Zhytomyr: Zhytomyr Ivan Franko State University Press, 558 p.

KONONENKO, P., KASIAN, L., SEMENIUCHENKO, O. (2008). Ukrainian Studies: Curriculum for the 5th–11th Grades of General Secondary Schools. Kyiv: Ukrainian Information and Press Agency Rada, 56 p.

KONONENKO, P., PRYSIAZHNA, T. (2008). Ukrainian Studies: Curriculum for the 1st–4th Grades of General Secondary Schools. Kyiv: Ukrainian Information and Press Agency Rada, 48 p.

KONONENKO, P. (2005). Ukrainian Studies: A Textbook for Higher Education Institutions. Kyiv, 680 p.

KOTUSENKO, O., et al. (2019). Ukrainian Studies. Curriculum for Ukrainian Weekend Schools Abroad. Ukrainoznavstvo (Ukrainian Studies), Vol. 1 (70), pp. 110–133. [in Ukr.]

Oksana Liachynska. Ukrainian Studies “Clay” Workbooks: Measure Shevchenko’s Moustache and Make a Puzzle from Pryimachenko’s Paintings. [online] Available at: https://osvitoria.media/experience/ukrayinoznavchi-vorkbuky-glyna-pomiryajte-vusa-shevchenka-ta-skladit-pazl-iz-kartyny-pryjmachenko/ [Accessed 15 Nov. 2020]. [in Ukr.]

Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine as of December 14, 2016 No. 988-r “On Approval of the ‘New Ukrainian School’ Concept of Implementation of State Policy in the Field of Reforming General Secondary Education for the Time Period till 2029”. [online] Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/988-2016-%D1%80 [Accessed 15 Nov. 2020]. [in Ukr.]

SOROCHUK, L. (2015). Ethnocultural Tradition of Ukrainians in the Context of the Global Cultural Space. Ukrainoznavchyi almanakh (Ukrainian Studies Almanac), Vol. 18, pp. 252–256. [in Ukr.]

Strategy of National-Patriotic Education, Approved by the Decree of the President of Ukraine as of May 18, 2019 No. 286/2019. [online] Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/286/2019#n11 [Accessed 15 Nov. 2020]. [in Ukr.]

Ukrainian Studies: Curriculum of a Normative Discipline for Higher Education Institutions. (2004). Kyiv: Milenium, 152 p. [in Ukr.]

BEKH, I., et al. (2019). Formation of National-Cultural Identity in the Context of Modern Multicultural Influences in Primary School Students: A Manual. Kyiv, 114 p. [in Ukr.]

TSIPKO, A. (2019). Ukrainian Scientific Discourse: Dominants of Communicative Projections. Ukrainoznavstvo (Ukrainian Studies), Vol. 2 (71), pp. 16–30. [in Ukr.]

TSIPKO, A., BOIKO, T., HAZIZOVA, O., BOIKO, S. (2020). “Ukrainian Studies” Optional Curriculum for the 5th–11th Grades of Ukrainian General Secondary Educational Institutions. Ukrainoznavstvo (Ukrainian Studies), Vol. 1 (74), pp. 98–147. [in Ukr.]

CHABAIOVSKA, M., OMELCHENKO, N., KALCHUK, M. (2016). I Love Ukraine: The Program of the Optional Course in Ukrainian Studies for General Secondary Schools (Grades 1-4). Pochatkova shkola (Elementary School), (9), pp. 39–48. [in Ukr.]

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Освіта