Ставлення українського й польського політичного істеблішменту до військово-політичного союзу 1920 р.

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30840/2413-7065.4(77).2020.220000

Ключові слова:

УНР, Польща, Варшавський договір, українсько-польський військово-політичний союз, політичні партії, С. Петлюра, Ю. Пілсудський

Анотація

У статті схарактеризовано стан наукових досліджень історії українсько-польського військово-політичного союзу 1920 р.

Досліджено проблеми українсько-польських відносин у 1919–1920 рр., зокрема специфіку перемовин України й Польщі у цей період, основні моменти підготовки та укладання у квітні 1920 р. між Українською Народною Республікою та Річчю Посполитою Варшавського договору. Звернуто увагу на реакцію різних українських і польських політичних сил на підписання пакту «Пілсудський – Петлюра».

Реконструйовано суспільно-політичні передумови, основні події українсько-польсько-радянської війни 1920 р. та висвітлено роль у них С. Петлюри та Ю. Пілсудського. Проаналізовано співробітництво України і Польщі в боротьбі проти більшовицької агресії, а також суперечності, які поставали тоді у відносинах двох народів. Виокремлено ставлення двох державних керманичів до подій, що відбувалися в Україні у 1919–1920 рр. Осмислено підсумки українсько-польсько-радянського протистояння для Польщі й України та його вплив на українсько-польське взаєморозуміння надалі.

Автор стверджує, що підготовка та підписання пакту «Пілсудський – Петлюра» викликало негативну реакцію з боку більшості українських і польських політичних сил і не було ними підтримано. Нетривалий українсько-польський військово-політичний союз у 1920 р. розпався через низку зовнішньополітичних чинників. Основні з них: негативне ставлення до України з боку Антанти, неоднозначне ставлення до союзу різних політичних партій обох країн, запізнє підписання договору та прагматизм Ю. Пілсудського, який у своїй політиці дотримувався передусім інтересів Польщі й тривалий час покладався на підтримку Антанти.

Водночас підписання Варшавської угоди сприяло виходу України на міжнародну арену. Внаслідок цього і співпраці з Польщею українці продовжили збройну боротьбу за свою незалежність проти РСФРР у 1920 р. й разом із Польщею не дали можливості їй просунутися далі в Західну Європу й перенести туди «світову революцію».

Підписання Ризького договору в березні 1921 р. та закінчення українсько-польсько-більшовицької війни означало поразку національно-визвольних змагань 1917–1921 рр.

Біографія автора

Iryna Krasnodemska, Науково-дослідний інститут українознавства

Ірина Краснодемська

кандидат історичних наук, завідувачка відділу історичних студій НДІУ

Посилання

VERSTIUK, V. (2005). J. Pilsudski-S. Petliura Union in 1920 in Modern Ukrainian Historiography. Naukovi zapysky. Istorychni nauky (Scientific Notes. Historical Sciences), Vol. 41. Kyiv, pp. 61–66. [in Ukr.]

VERSTIUK, V. (2020). Pilsudski-Petliura Union in the History of the Struggle for Ukrainian Statehood. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal (Ukrainian Historical Journal), Vol. 2, pp. 4–21. [in Ukr.]

TERESHCHENKO, Yu., ed., OSTASHKO, T., TERESHCHENKO, Yu., comps., (2010–2017). Viacheslav Lypynskyi and His Time. Books 1¬5. Kyiv: Tempora. [in Ukr.]

HOLUBKO, V. (2000). Ukrainian-Polish-Soviet War of 1920 and Eastern Galicia. Visnyk Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika” № 408: Derzhava ta armiia (State and Army, (408) of Lviv Polytechnic National University Buletin), pp. 11–21. [in Ukr.]

HUD, B. (2018). From the History of Ethnosocial Conflicts. Ukrainians and Poles in the Dnieper Ukraine, Volhynia, and Eastern Galicia in the 19th – First Half of the 20th Century. Kharkiv: Akta, 482 p. [in Ukr.]

HUD, B., HOLUBKO, V. (1998). The Road to Understanding Is Not Easy. On the Genesis of Ukrainian-Polish Military-Political Cooperation in 1917–1921. Lviv, 67 p. [in Ukr.]

DATSKIV, I. (2011). Ukrainian-Polish Relations in 1919–1920: The Role of UPR Diplomacy. Ukraina dyplomatychna (Diplomatic Ukraine), Vol. 12, pp. 795–816. [in Ukr.]

DOROSHENKO, D. (1992). From the Middle of the 17th Century, Vol. 2 of Essay on the History of Ukraine, 2nd ed. Kyiv: Hlobus, 349 p. [in Ukr.]

ZARETSKA, T. (2002). Relations of the UPR Directory with the Republic of Poland (1919–1920). Mizhnarodni zviazky Ukrainy: naukovi poshuky i znakhidky (International Affairs of Ukraine: Scientific Research and Findings). Vol. 11, pp. 76–92; ZARETSKA, T. (2005). Symon Petliura and Josef Pilsudski. The Mainstream Place of the Polish-Ukrainian Relations in History. Istoriia Ukrainy (History of Ukraine), (16), pp. 1–8. [in Ukr.]

KUCHABSKYI, V. (1931). Polish Diplomacy and the East Galician Question at the Paris Peace Conference in 1919. Dzvony. Lviv, Vol. 1, pp. 35–45; Vol. 2, pp. 109–122; KUTSCHABSKY, V. (1934). Western Ukraine in the Struggle with Poland and Bolshevism in 1918–1923. Berlin: Junker und Dünnhaupt Verlag; KUCHABSKYI, V. (1936). Symon Petliura in the Light of History. Dzvony, Vol. 4. Lviv. [in Ukr.]

LYTVYN, M. (1998). Ukrainian-Polish War of 1918–1919. Lviv, 448 p. [in Ukr.]

LYTVYN, M. (2014). Polish-Ukrainian-Russian War of 1920. Ukraina-Polshcha: istorychna spadshchyna i suspilna svidomist (Ukraine-Poland: Historical Legacy and Communal Consciousness), Vol. 7, pp. 20–31. [in Ukr.]

LYTVYN, S. (2000). Petliura and Pilsudski. The United March to Kyiv. Voienna istoriia (Military History), (2), pp. 5–19; LYTVYN, S. (2000). Symon Petliura in 1917–1926. Historiography and Sources: A Monograph. Kyiv: Akvilon–Pres, 464 p.; LYTVYN, S. (2001). Court of History: Symon Petliura and His Legacy. Kyiv: O. Telihy Publishing, 640 p.; LYTVYN, S. (2004). Petliura and Pilsudski: A Difficult Path to Understanding. Viiny i myr (Wars and Peace). Kyiv: Ukrainska Pres-hrupa JSC, pp. 412–427. [in Ukr.]

FAIZULINA, Ya., comp., (2019). Andrii Livytskyi. Correspondence (1919–1953). Kyiv: Ukrainian Institute of National Remembrance; Feniks, 688 p. [in Ukr.]

LOZYNSKYI, M. (1921). Ukrainian Galicia under the Occupation of Poland in 1919–1920, Part 2 of A Bloody Book. Vienna: West Ukrainian People’s Republic Government Edition, 249 p. [in Ukr.]

LOTOTSKYI, O. (1936). Symon Petliura, 119 p. [in Ukr.]

MAZEPA, I. (2003). Ukraine in the Fire and Storm of the Revolution of 1917–1921. Kyiv: Tempora, 608 p. [in Ukr.]

OMELIANOVYCH-PAVLENKO, M., KOVALCHUK, M., comp., (2007). Memoirs of the Commander (1917–1920): A Documentary and Artistic Publication. Kyiv: Tempora, 608 p.: il. [in Ukr.]

PAVLIUK, O. (2000). Ukrainian-Polish Union and US Policy towards the UPR in 1920. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal (Ukrainian Historical Journal), (6), pp. 3–16. [in Ukr.]

PAPAKIN, A. (2004). Relations between the Ukrainian People’s Republic and Poland in 1918–1919. Naukovi zapysky NaUKMA. № 27: Istorychni nauky (Historical Sciences, (27) of Scientific Notes of National University of “Kyiv-Mohyla Academy”), рp. 38–41. [in Ukr.]

HUNCHAK, T., DRAZHEVSKA, L., YOSYPYSHYN, P. et al., eds., (1979). S. Petliura. Articles, Letters, Documents. Vol. 2. New-York: Ukrainian Free Academy of Sciences; S. Petliura Library, 627 p. [in Ukr.]

SERHIICHUK, V. (1999). S. Petliura. Articles, Letters, Documents. Vol. 3; Institute of Studying Modern Ukrainian History in the USA. Kyiv: O. Teliha Publishing, 616 p. [in Ukr.]

RUDNYTSKYI, S. (1920). Ukraine and Great Powers. Berlin; RUDNYTSKYI, S. (1923). The Ukrainian Case from the Standpoint of Political Geography. Berlin: Ukrainske slovo, 282 p. [in Ukr.]

RUKKAS, A. (2016). 1920: Poland and Ukraine in the Struggle against a Common Enemy – the Soviet Russia. In: Etnichna istoriia narodiv Yevropy (Ethnic History of Europen Nations), Vol. 50, pp. 51–76. [in Ukr.]

RUKKAS, A. (2016). Together with the Polish Army: Army of the Ukrainian People’s Republic of 1920 (Structure, Organization, Number, Uniform). Nizhyn: Vydavets PP Lysenko M. M., 480 p. [in Ukr.]

SAVCHENKO, V. (2006). Twelve Wars for Ukraine. Kharkov: Folio, 415 p. [in Rus.]

Symon Petliura. Articles, Letters, Documents. New-York: UVAN, 480 p. [in Ukr.]

SRIBNIAK, I. (2004). Ukrainians about the Alliance of 1920: Preconditions and Consequences of Signing the Warsaw Pact between the Ukrainian People’s Republic and Poland (selected aspects of the historiography of the problem). Rzeczpospolita Obojga Narodów i jej tradycje. Studia i szkice. Siedlce, pp. 333–334. [in Ukr.]

TERESHCHENKO, Yu. (1999). The Warsaw Pact of 1920 and Its Assessment by Ukrainian Diplomacy. In: Symon Petliura u konteksti ukrainskykh natsionalno-vyzvolnykh zmahan: Zbirnyk naukovykh prats (Symon Petliura in the Context of the Ukrainian National and Liberation Movement). Fastiv: Polifast, рp. 130–139. [in Ukr.]

TYMCHENKO, R. (2011). Warsaw Pact: The Fate of Eastern Galicia. Ukrainskyi istorychnyi zbirnyk (Ukrainian Historical Collection), Vol. 14, pp. 80–88. [in Ukr.]

TOMASHIVSKYI, S. (1962). Under the Wheels of History, 2nd ed. New York: Bulava, 111 р.; TOMASHIVSKYI, S. (1976). Symon Petliura. [n. p.], 12 p. [in Ukr.]

Ukrainian-Polish Military and Political Cooperation in 1917–1921: Genesis, Results, Lessons. In: S. KOZAK, ed., Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze, (3), pp. 120–135. [in Ukr.]

Central State Archive of the highest bodies of Ukraine (TsDAVO of Ukraine). [in Ukr.]

Central State Archive of the highest bodies of Ukraine (TsDAVO of Ukraine). F. 3696. Op. 2. Spr. 275. Ref. 65. [in Ukr.]

Central State Archive of the highest bodies of Ukraine. F. 1429. Op. 2, Spr. 20. Ref. 11–13.[in Ukr.]

Central State Archive of the highest bodies of Ukraine. [in Ukr.]

Central State Archive of Public Associations of Ukraine (TSDAGO of Ukraine). F. 1. Op. 6. Ref. 18. Arc. 6. [in Ukr.]

SHELUKHIN, S. (1925). Warsaw Pact between the Poles and Petliura on April 21, 1920. Prague: Nova Ukraina, 40 p. [in Ukr.]

SHVYDCHENKO, T. (2016). The First Winter Campaign of the Army of the Ukrainian People’s Republic in the Context of the National Liberation Revolution of 1917–1921. [A thesis for Candidate of Sciences degree in History, specialty 07.00.01]. Kyiv: Taras Shevchenko National University of Kyiv, 223 p. [in Ukr.]

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Історичні студії