Феномен критики в автентичному марксизмі та його реінкарнація в українській філософії другої половини 1950-х – кінця 1980-х років

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30840/2413-7065.1(78).2021.228309

Анотація

Стаття присвячена дослідженню феномену критики в автентичному марксистському доробку та відродженню принципів такої критики в філософії, що існувала на теренах УРСР у період із другої половини 1950-х до кінця 1980-х років. Актуальність дослідження визначається потребою критичного переосмислення досвіду вітчизняної філософії радянського періоду, зокрема у галузі критики західних немарксистських і неомарксистських філософських теорій та їхнього впливу на ідеологічні засади функціонування масової свідомості та філософію в УРСР.
Дослідженням вказаної проблематики займались В. Білодід, А. Бичко, П. Йолон, В. Кебуладзе, О. Погорілий, М. Попович, В. Скуратівський, В. Табачковський та інші. Автори цієї розвідки також приділили увагу питанню т. зв. «критики буржуазних теорій» у контексті дослідження феномену української філософії/філософії в Україні доби УРСР.
Метою розвідки є аналіз трансформації марксистської критики в УРСР та вплив західноєвропейських дискурсів на цей процес, особливо в епоху другої половини 1950-х – кінця 1980-х років, оскільки саме у цей період відбулося фактичне відродження української філософії/філософії в Україні після «напіврозпаду» сталінізму та наступний розвиток цієї філософії вже на власному підґрунті.
Одним із важливих напрямків аналізу є феномен критики, зокрема «буржуазних теорій», завдяки якому у гуманітарний вітчизняний дискурс проникали актуальні ідеї західної філософії та гуманітаристики загалом, що, у свою чергу, давало можливість дослідникам з України хоча б частково перебувати в контексті загальноєвропейських філософських досліджень, а також використовувати можливості критичної енергії автентичного марксизму для латентної критики радянської ідеології і всієї системи назагал.

Біографії авторів

Ірина Грабовська, Науково-дослідний інститут українознавства

кандидат філософських наук, старший науковий співробітник відділу філософії і геополітики НДІУ

Сергій Грабовський, НАН України

кандидат філософських наук, старший науковий співробітник відділу філософських проблем етносу та нації Інституту філософії імені Г. Сковороди НАНУ

Посилання

HOLIAKOV, I., ed., (1947). Conversations about the Social and State System of the USSR: Collected Materials for Komsomol Political Groups. Kyiv: Molod, 219 p. [in Ukr.]

Bilodid, V. (2011). Stalin and Academic Philosophy in Ukraine. Kyiv: Stylos, 208 p. [in Ukr.]

Gachev, G. (1981). The Image in the Russian Art Culture. Moscow: Iskusstvo, 246 p. [in Rus.]

HORSKYI, V. (2006). Near the Sources. Essays on the History of Philosophical Culture in Ukraine. Kyiv: Kyiv-Mohyla Academy, 260 p. [in Ukr.]

Hrabovska, I. (2020). Ukrainian Philosophy / Philosophy in the Soviet Ukraine as a Problem of Modern Humanitarian Discourse. Ukrainoznavchyi almanakh (Ukrainian Studies Almanac), Vol. 27, pp. 69–77. [in Ukr.]

HrabovskYI, S. (2014). Revival of the Ukrainian Philosophy in the UkrSSR (1960–1980). Notes of the “Included Observer”. Kyiv: NaUKMA, 80 p. [in Ukr.]

Korsakov, S. (2016). Philosophical Chronicles. The Initial Stage of Ya. Beletskyi’s “Case”. Filosofskiy zhurnal (Philosophical Journal), Vol. 9 (1), pp. 164–179. [in Rus.]

Lisovyi, V. (2014). Memoirs. Poetry. Kyiv: Smoloskyp, 664p. [in Ukr.]

Marks, K. (1955). Philosophical Manifesto of the Historical School of Law. In: K. Marks, F. Engels. Collected Works, Vol. 1. Moscow, pp. 85–92. [in Rus.]

Marks, K. (1959). On the Criticism of Political Economy. Foreword. In: K. Marks, F. Engels. Works, 2nd ed. Vol. 13. Moscow: Gospolitizdat. [in Rus.]

Marks, K. (1961). Capital. Book.3. Part. 2. In: K. Marks, F. Engels. Works, 2nd ed., Vol. 25, Part. 2. Moscow: Gospolitizdat. [in Rus.]

Medvedev, R. (2005). Stalin’s Inner Circle. Companions of the Leader. [online] Eksmo, Yauza. Available at: https://royallib.com/read/medvedev_roy/bligniy_krug_stalina_soratniki_vogdya.html#839680 [in Rus.]

Popovych, M. (2005). Red Century. Kyiv: ArtEk, 888 p. [in Ukr.]

Stalin: Speech at the Admittance of High School Employees. May 17, 1938. [online] Available at: http://www.hrono.ru/libris/stalin/14-56.php [in Rus.]

Stalin, I. (1997). About Dialectical and Historical Materialism. In: I. Stalin. Works. Vol. 14. Moscow: Pisatel, pp. 253–282. [in Rus.]

Shepilov, D. (2001). The Non-Adherent. Moscow: Vagrius, 611p. [in Rus].

Shynkaruk, V. (2004). “Khrushchev’s Thaw” and New Trends in the 1960s’ Studies of the Institute of Philosophy of the Academy of Sciences of Ukraine. Selected Works: In 3 Vol. Vol. 3, P. 1. Kyiv: Ukrainian Center of Spiritual Culture, pp. 57–72. [in Ukr.]

Pollock, E. Stalin and the Soviet Science Wars. [online] Available at: https://web.archive.org/web/20100702041858/http://press.princeton.edu/chapters/s8283.html [in Eng.]

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-20

Номер

Розділ

Філософські студії