Вплив ідей Г. Гегеля на творчість В. Шинкарука як засновника Київської філософської школи

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30840/2413-7065.4(81).2021.245661

Ключові слова:

В. Шинкарук, Київська філософська школа, І. Кант, Г. Гегель, гносеологія, логіка

Анотація

В статті досліджуються ключові ідеї відомого українського дослідника В. Шинкарука. Зазначається, що у своїх працях дослідник значну увагу приділяв проблемі пізнання, діяльності, світогляду, антропологічній тематиці. Зокрема, дослідник запропонував розрізнення світогляду та наукового пізнання, а також розрізнення світогляду та ідеології. Підкреслюється, що на творчість В. Шинкарука мали вплив ідеї представників німецької класичної філософії, зокрема Г. Гегеля. Зазначається, що велику увагу український дослідник приділяв дослідженню гносеології та онтології Гегеля. Значна заслуга Гегеля, на думку українського дослідника, полягає в тому, що він, досліджуючи проблеми пізнання буття, створив діалектичну логіку. Свої гносеологічні та онтологічні ідеї Гегель виклав у «Науці логіки» та «Феноменології духу». В цих працях висвітлюються теорія пізнання, логіка історії пізнання навколишньої дійсності.

Акцентується увага на тому, що В. Шинкарук, як і І. Кант та Г. Гегель, значну увагу приділяє проблемі розуму, вбачаючи у ньому ключову морально-духовну основу, на якій людина одержує можливість зберегти своє «Я», впорядкувати власне існування і визначити його сенс. Без такого впорядкування свого власного існування – в правовому, онтологічному і морально-духовному плані – людина не зможе здійснити призначення, унікальне для неї з усіх поглядів. Відтак В. Шинкарука вважають одним із засновників людиноцентричної філософії, продовжувачем ідей не тільки представників німецької класичної філософії – І. Канта та Г. Гегеля, а й українських філософів Г. Сковороди та П. Юркевича.

Біографія автора

Леонід Чупрій, Науково-дослідний інститут українознавства

дoктop пoлiтичних нaук, кaндидaт фiлoсофських нaук, старший науковий співробітник відділу філософії та геополітики НДІУ

Посилання

BULATOV, M. (1999). German Classics – Worldview – Philosophical Anthropology. In: Filosofsko-antropolohichni chytannia’98 (Do 70-richchia zasnovnyka Kyivskoi svitohliadno-antropolohichnoi shkoly Volodymyra Shynkaruka) Philosophical and Anthropological Readings 98 (To the 70th Anniversary of the Founder of the Kyiv World Anthropological School Volodymyr Shynkaruk). Collected Scientific Works. Kyiv: Stylos, pp. 43–96. [in Ukr.]

HEGEL, G. (1972). The Science of Logic. In 3 Vol. Vol. 1. Moscow: Mysl, 371 p. [in Rus.]

HEGEL, G. (1990). Philosophy of Law. Moscow: Mysl, 526 p. [in Rus.]

HEGEL, G. (1992). Phenomenology of the Spirit. Saint Petersburg: Nauka, 444 p. [in Rus.]

KREMIN, V. (2010). Human Dimensional Meaning of V. Shynkaruk’s Philosophical Views. [online] Available at: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/28541/02-Kremen.pdf?sequence=1 [in Ukr.]

PAVLOVA, T. (2010). Philosophy as a Science in “Phenomenology of the Spirit” by G.W.F. Hegel and Law as an Object of Philosophical Research. [online] Available at: https://www.researchgate.net/publication/321483978_Filosofia_ak_nauka_u_Fenomenologii_duhu_GVF_Gegela_ta_pravo_ak_ob%27ekt_filosofskogo_doslidzenna [in Ukr.]

SHYNKARUK, V. (2004). Methodological Principles of Philosophical Teachings about Man. Selected Works: In 3 vols. Vol. 3. K.yiv: Ukrainian Center for Spiritual Culture, pp. 177–209. [in Ukr.]

SHYNKARUK, V. (2004). Marxist Humanism and the Problem of the Meaning of Human Existence. In: Selected Works: In 3 vols. Vol.3. Part 1Kyiv: Ukrainian Center for Spiritual Culture, pp.108–135. [in Ukr.]

SHYNKARUK V. (2004). The Concept of Culture. Philosophical Aspects. In: Selected Works: In 3 vols. Vol. 3. Kyiv: Ukrainian Center for Spiritual Culture, pp. 209–258. [in Ukr.]

SHYNKARUK, V. (1964). Logic, Dialectics and Theory of Hegel’s Knowledge. Kiev: Izdatelstvo Kievskogo universiteta, 295 p. [in Rus.]

SHYNKARUK, V. (1974). I. Kant’s Theory of Knowledge, Logic and Dialectics. In: I. Kant as the Founder of German Classical Philosophy. Kiev, Nauchnaya mysl, 336 p. [in Rus.]

SHYNKARUK, V. (1977). Introduction. Philosophy and Worldview. Categories “Man” and “World” in the System of Scientific Worldview. Kiev: Nauchnaya mysl, pp. 7–26. [in Rus.]

SHYNKARUK, V., BULATOV, M. (1975). Social and Theoretical Preconditions for the Formation of Kant’s Philosophy. In: Critical Essays on Kant’s Philosophy. Kiev: Nauchnaya mysl, 367 p. [in Rus.]

SHYNKARUK, V. (2004). The Concept of Culture. Philosophical Aspects. In: Selected Works: In 3 vols. Vol. 3. Kyiv: Ukrainian Center for Spiritual Culture, pp. 209–258. [in Ukr.]

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-22

Номер

Розділ

Філософські студії