Раціоналізація промислового виробництва в умовах непу

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30840/2413-7065.2(87).2023.282789

Анотація

Стаття присвячена детальному та обґрунтованому на основі статистичних та опублікованих архівних джерел аналізу проблеми раціоналізації промислового виробництва в умовах трестового госпрозрахунку в період впровадження нової економічної політики 1921–1929 рр. Розглянуто політику непу як безпрецедентний експеримент більшовицької влади, спрямований на подолання наслідків економічної кризи повоєнної розрухи. Зокрема, порушується тема, яка, попри численні праці заангажованого політичною ідеологією характеру, не знайшла належного висвітлення в історичній літературі. Акцент наукової розвідки зроблено на неупереджений ідеологічною складовою аналіз діяльності відділів раціоналізації виробництва та їхньої наукової складової із залученням на початковому етапі провідних фахівців науково-дослідної сфери, викладачів вузів, кваліфікованих спеціалістів дореволюційної школи.
Зазначено, що прагнення вищого партійного та господарського керівництва до поглинання діяльності всіх республіканських трестів та подальше переведення їх на загальносоюзне планування негативно відобразилися на діяльності організованих на початковому етапі непу відділів раціоналізації. Автори наголошують на тому, що більшовицькій владі в Україні вдалося шляхом втручань ВРНГ УСРР у діяльність трестів досягти бажаних результатів, а саме реорганізувати наради у партійно-виробничі конференції, роботою яких керували губкоми партії. Підкреслено, що окремі трести республіканського підпорядкування на початковому етапі своєї діяльності дистанціювалися від партійної складової у роботі своїх структурних підрозділів, зокрема відділів раціоналізації. Проте це було швидше винятком, ніж загальною практикою, коли профспілки посіли лідируючі позиції у розгляді питань виробничого характеру. Відзначено, що ідеологічний контроль більшовиків видозмінив прогресуючу на початковому етапі непу промисловість України у регресуючу складову всесоюзної машини.

Біографії авторів

Віктор Коцур, Університет Григорія Сковороди в Переяславі

доктор історичних наук, професор кафедри історії і культури України та спеціальних історичних дисциплін Університету Григорія Сковороди в Переяславі

Валентина Молоткіна, Університет Григорія Сковороди в Переяславі

доктор історичних наук, професор, завідувачка кафедри історії і культури України та спеціальних історичних дисциплін Університету Григорія Сковороди в Переяславі

Людмила Хмельницька, Університет Григорія Сковороди в Переяславі

кандидат історичних наук, доцент кафедри історії і культури України та спеціальних історичних дисциплін Університету Григорія Сковороди в Переяславі

Посилання

ALEKSANDROV, O. (1929). Transitional Economy as a Subject of Economic Theory. Hospodarstvo Ukrayiny (Economy of Ukraine), №7–8, pp. 55–67. [in Ukr.]

ANDRIIANOV, O. (1932). About the Regularities of the Transition Period. Kharkiv: Proletar, 52 p. [in Ukr.]

BAKUMENKO, P. (1960). Ukrainian SSR During the Reconstruction of the National Economy in 1921–1925. Kyiv: Kyiv Unoversity Publishing House, 107 p. [in Ukr.]

BUT, A., DOBROV, P. (2000). “Economic Counterrevolution” in Ukraine in 20s and 30s of 20th Century: from New Sources to New Understanding. Donetsk: KNITIS. 312 p. [in Ukr.]

BUT, O. (1990). Problems of Industrial Management: Historical Experience and Lessons. Kyiv: Lybid, 226 p. [in Ukr.]

HALPERYN, I. (1966). Management of Socialist Social Production (Based on the Materials of the Industry of the Ukrainian SSR in the Recovery Period). Kharkov: Kharkov University Publishing House , 292 p. [in Ukr.]

HORBOVATYI, M. (1975). Development and Improvement of Organizational Forms of Industrial Management. Kyiv: Naukova dumka, 160 p. [in Ukr.]

HRYNCHUTSKYI, V. (1996). State Regulation of Industry during the NEP Years. Visnyk TDTU (Scientific Journal of the Ternopil National Technical University), №1, pp. 52–57. [in Ukr.]

HRYNCHUTSKYI, V. (1992). Trusts of the 20s. Problems of History of Ukraine: Facts, Judgements, Search. Issue 2, 35 p. [in Ukr.]

HRYNCHUTSKYI, V. (1997). Industrial Trusts of Ukraine in the Twenties. Kyiv: Naukova dumka, 180 p. [in Ukr.]

HROSSMAN, M. (1927). SSNE and Trusts. Predpryiatye (Enterprise), №1, pp. 7–12. [in Rus.]

HROSSMAN, M. (1923). Again and Again about the Relationship of Trusts with Enterprises. Predpryiatye (Enterprise), №3, pp. 5–11. [in Rus.]

HROSSMAN, M. (1926). For the Transfer of Enterprises to Self-Financing. Predpryiatye (Enterprise), №9, pp.4–7. [in Rus.]

DEREVIANKIN, T., KULCHYTSKYI, S. (1970). Economic Development of Soviet Ukraine (1917–1970). Kyiv: Naukova dumka, 115 p. [in Ukr.]

DOTSENKO, O. (2002). Socio-Economic and Political Development of Ukraine in the 20s and 30s of the 20th Century. Kyiv: Pravovi dzherela, 223 p. [in Ukr.]

KAKTYN, A. (1924). Next Tasks of Economic Construction. Voprosy sovetskoho khoziaistva y upravlenyia (Issues of Soviet Economy and Management), №2–3, pp. 31–47. [in Ukr.]

KRYVENKO, I., comp., ed., et al. (1979). CPSU in Resolutions and Decisions of Congresses, Conferences and Plenums of the Central Committee (1898-1970): in 2 Vol. Kyiv: Polytvydav Ukrainy, Vol. 2, 521 p. [in Ukr.]

KRASNOHORSKYI, H. (1924). Local Trusted Industry of Ukraine. Khoziaistvo Ukrainy (Economy of Ukraine), №12–13, pp. 98–117. [in Ukr.]

KULCHYTSKYI, S. (1995). Ukrainian SSR in the Era of the New Economic Policy (1921-1928). Kyiv: NASU Publishing House, 203 p. [in Ukr.]

LANOVYK, B., MATESIAKEVYCH, Z., MATEIKO R. (1999). Economic History of Ukraine and the World. Kyiv: Vikar, 736 p. [in Ukr.]

SYNIAKIVSKYI, V. (1949). Essays on the Development of the National Economy of the Ukrainian SSR. Kyiv: Academy of Sciences of Ukrainian SSR, 579 p. [in Ukr.]

NESTERENKO, O. (1966). Development of Industry in Ukraine. Kyiv: Naukova dumka, 488 p. [in Ukr.]

PYRIH, O. (2001). NEP: Bolshevik Policy of Improvisation. Kyiv: Kyiv National Trade and Economic University, 274 p. [in Ukr.]

ZOBKOV, M., comp., ed., et al. (1964). Promyshlennost i rabochyi klass Ukraynskoi SSR v period vosstanovlenia narodnoho khoziaistva (1921–1925) (Industry and the Working Class of the Ukrainian SSR during the Period of Restoration of the National Economy (1921–1925): Collection of Documents and Materials. 593 p. [in Ukr.]

ROMANOV, V. (1927). Rationalisation at the Enterprises of Ukrtrestsylmash. Predpryiatye (Enterprise), №6, pp.73 - 76. [in Rus.]

SUSHKO, O. (2003). NEPmans: a Socio-Historical Type of Private Entrepreneurs in the USSR (1921–1929). Kyiv: NPDU, 94 p. [in Ukr.]

TRYKHREST, M. (1947). NEP in Ukraine. Vienna: Nasha knyhozbirnia, 37 p. [in Ukr.]

CHERNENKO, M. (1955). Transition to a New Economic Policy in Ukraine. Kyiv: Naukova dumka. 38 p. [in Ukr.]

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-30

Номер

Розділ

Історичні студії